Tjenester.

Opplandske Betong leverer komplette bæresystemer i betong, stål og tre. Vi har utviklet vår egen metode for å sikre rasjonelle og effektive løsninger. Vi kaller det BEST bæresystemer®. Vår metode er basert på integrert BIM-prosjektering i alle ledd av prosjektet. Vi har ansatte som dekker hele verdikjeden fra idé til ferdig montert bæresystem.

Prosjektutvikling
Sammen med kundene deltar våre konstruktører og tilbudsledere aktivt i utviklingen av prosjektene for å finne de beste og mest effektive bæresystemene. 

Våre dedikerte prosjektledere sørger for gjennomføringen av prosjektene.

Prosjektering
Våre konstruktører deltar aktivt i prosjektutvikling for å finne tilpassede tekniske løsninger. Modellen vår er basert på tett samhandling med produksjon og montasje for å sikre optimale resultater. I tillegg til prosjektering av prefabrikerte betongelementer, har vi et kompetent miljø som også tilbyr rådgivende (RIB) tjenester innen prosjektering av alle typer bygg og produkter til eksterne kunder.

Produksjon
Vi har egen fabrikk på Dokka som har produsert ferdigbetong og betongelementer, fasade- og utsmykningsprodukter i over 70 år! 

Montasje
Våre montører setter opp komplette bæresystemer i betong, stål og tre til alle typer byggeprosjekter.