Tjenester.

Opplandske Betong produserer et stort utvalg betongelementer og kan ta hånd om alt fra prosjektering og produksjon til  levering og montering.

Prosjektutvikling:
I dialog med våre kunder avdekker vi de behov som skal dekkes og presenterer våre produkter og løsninger. I tillegg til egenproduserte betongelementer kan vi også tilby levering/montering av stål og hulldekke.

Prosjektering:
Opplandske Betong har faste samarbeidspartere som tar hånd om prosjektering av våre elementer, stål og hulldekke. Vi tilbyr også utabeiding av ifc-modell, vurdering av global stabilitet i bygg mm.

Produksjon:
Vår fabrikk på Dokka produserer ferdigbetong og betongelementer. Noen smakebiter på hva vi lager er kompaktvegger, isolerte betongvegger (sandwich), søyler, bjelker, balkonger, svalganger, trapper, reposer, kulverter, betontdekker mm. Vi har også lang erfaring med kunstprodukter, spesielle fasader, utsmykninger osv.

Entreprenør:
I de fleste tilfeller står vi for transport av elementer til byggeplass. Våre montører kan ta hånd om montasje av betongelementer, stål og hulldekke og vi har egne prosjektledere som koordinerer vårt ansvar fra kontrakt er inngått til leveransen er ferdigstilt.