Våre verdier.

Vi har en strategi for vekst og utvikling innen hele verdikjeden. Våre handlinger og utvikling er basert på følgende verdier:

- Stolt
- Forutsigbar
- Fremoverlent
- 1-2-3

«Våre verdier skal bygge oppunder en kultur der vi i fellesskap skal løse oppgavene – ingen oppgave er for stor eller for liten! Vi skal ha evne og vilje til å utvikle oss for å nå målene vi setter oss. Det skal være et godt arbeidsmiljø der vi tar vare på de ansatte og kundene våre»