Ledere.

Opplandske Betongs ledere lever og ånder for våre verdier. De har lang erfaring fra industri og bygg- og anleggsbransjen, men er ikke redde for å utfordre det etablerte. Ledelsen setter seg stadig nye mål for å skape de beste resultatene for kundene våre.

Stian Strand Molstadkroken leder Opplandske Betong.

Dag Sveinung Liven er ansvarlig for entreprenørdelen av virksomheten.

Kristian Bjørnstad har ansvar for montasjen på byggeplass.

Erik Kolstad er sjef på fabrikken på Dokka og har ansvar for produksjon av betongelementer og ferdigbetong.

Øyvind Thorud Hauge leder prosjektutvikling.

Geir Arne Fremstad er ansvarlig for økonomi og støttefunksjoner.