Ledere.

Opplandske Betongs ledere lever og ånder for våre verdier. De har lang erfaring fra industri og bygg- og anleggsbransjen, men er ikke redde for å utfordre det etablerte. Ledelsen setter seg stadig nye mål for å skape de beste resultatene for kundene våre.

Dag Sveinung Liven er ansvarlig for hele Opplandske Betong.

Michael Cronje leder prosjektering.

Kristian Bjørnstad har ansvar for montasjen på byggeplass.

Erik Kolstad er sjef på fabrikken på Dokka og har ansvar for produksjon av betongelementer og ferdigbetong.

Lasse Myhre leder salgsteamet og er ansvarlig for alle tilbudsprosesser.

Øyvind Thorud Hauge er ansvarlig for økonomi og støttefunksjoner.

Knut Reed er styreleder og leder virksomhets- og utviklingsprosesser.