Historie.

Opplandske Betongindustri AS ble etablert på Dokka i 1946, med bakgrunn i det økende behovet for byggematerialer ved gjenreisningen etter krigen. Hovedproduktene de første årene var betongblokker, men over tid ble det også satset på kummer, rør og levering av ferdigbetong.

Selskapet fikk nye eiere og ble reorganisert i 1981. Etter reorganiseringen spesialiserte bedriften seg på betongelementer, og satset sterkt på elementer til både yrkesbygg samt bolig- og landbruksbygg. Bedriftens dyktige håndverkere gjorde det mulig å satse på finere betongfasader i tillegg til utsmyknings- og kunstprodukter.

I 2016 fikk selskapet nye eiere med vekstambisjoner. Eierne ønsket å satse på komplette leveranser, og å være involvert i hele verdikjeden.

I dag har selskapet over 80 ansatte og profileres som Opplandske Betong.