Historie.

Opplandske Betongindustri AS ble etablert på Dokka i 1946, med bakgrunn i det økende behovet for byggematerialer ved gjenreisningen etter krigen. Hovedproduktene de første årene var betongblokker, men over tid ble det også satset på kummer, rør og levering av ferdigbetong.

Selskapet fikk nye eiere og ble reorganisert i 1981. Etter reorganiseringen spesialiserte bedriften seg på betongelementer, og satset sterkt på elementer til både yrkesbygg samt bolig- og landbruksbygg. Bedriftens dyktige håndverkere gjorde det mulig å satse på finere betongfasader i tillegg til utsmyknings- og kunstprodukter.

Skattum vekst AS har i dag den største eierposten i selskapet. Vi er bedrift med ca. 65 ansatte og skal fortsatt hevde oss blant landets beste kompetansebedrifter innen Betongfaget.