HMS.

Hos oss er det en selvfølge at arbeidsplassen er trygg og sikker. Vårt mål er at alle skal komme trygt til jobb og vende like trygt hjem etter endt arbeidsdag – uten noen form for skader.

Vi jobber kontinuerlig med å redusere farlige forhold og handlinger ved å:

- Sikre trivsel på arbeidsplassen
- Sikre gode rutiner og holdninger til HMS
- Gjennomføre sikker jobb-analyse (SJA)
- Sikre kontinuerlig læring og forbedring

 Ingen skal bli syke eller skadet av å jobbe hos oss.