Skattum Vekst investerer i Opplandske Betong

Skattum Vekst AS har inngått en investeringsavtale med Opplandske Betong Gruppen AS. Transaksjonen vil gi Skattum Vekst en eierandel på 51% i Opplandske Betong Gruppen AS.

I Skattum Vekst får Opplandske Betong en langsiktig og aktiv eier. Skattum Vekst sin inntreden vil gi nødvendig soliditet for selskapets videre vekstambisjoner.  Samtidig vil Skattum Vekst tilføre selskapet kompetanse,kapasitet og nettverk.

Opplandske Betong er en spennende aktør i markedet for prefabrikkerte byggeelementer, et marked som Skattum Vekst har store forventninger til. Skattum Vekst har allerede investeringer innenfor trebaserte byggeelementer gjennom Landheim AS og anser at betong og tre utfyller hverandre på en god måte.

Kompetansen og posisjonen i markedet Opplandske Betong besitter gjør dette til investering Skattum Vekst har store forventninger til. Dette kombinert med felles vilje og evne til utvikling og vekst underbygger at det nye eierskapet er en perfekt match.

Det blir ingen endring i dagens ledelse. Ny arbeidende styreleder blir Stian S. Molstadkroken,Investeringssjef i Skattum Holding AS.

Relevante artikler:

https://www.oa.no/skattum-familien-overtar-kontrollen-over-betongen-pa-dokka/s/5-35-1005888 (krever innlogging)

https://www.bygg.no/article/1417662