Norges eldste gaselle

Opplandske Betong er for første gang en gasellebedrift! Vi tør påstå at vi er Norges eldste.

At det er mye sprekt som foregår på Opplandske Betong begynner mange å få med seg. Når er vi også en gasellebedrift!

Gasellene er Norges raskest voksende og mest vellykkede bedrifter. En gaselle må ha minst doblet omsetningen på fire år, og tjene penger.

Totalt er det i år 3484 selskaper som tilfredsstiller vekstkravene. Se mer og spennende grafikk på https://www.dn.no/staticprojects/nyhet/gaselle2019/

Kriterier for gasellebedrifter
  • Levert godkjente regnskaper
  • Minst doblet omsetningen over fire år
  • Omsetning på over en million kroner første år
  • Positivt samlet driftsreultat
  • Unngått negativ vekst
  • Vært aksjeselskap