Lunner helse- og omsorgsenter til Opplandske Betong

Opplandske Betong skal levere og sette opp bæresystemet på Lunner helse- og omssorgsenter for Consto Eide. Helse- og omsorgssenteret blir nok et flott prosjekt på Innlandet. Vi takker for oppdraget, og gleder oss til å begynne!

Lunner Helse -og Omsorgssenter har et samlet bruttoareal på 9.450 kvadratmeter,  omfatter 60 boenheter, hvorav 12 er omsorgsboliger, samt dagsenter. Sentret har to korttidsavdelinger med 16 beboerrom, to avdelinger for geriatri med 16 beboerrom og to avdelinger for demens med 16 beboerrom, samt skjermet stue. Prosjektet skal bygges på en tomt der Lunner Almenning tidligere har drevet sagbruk, rett sør for det som skal bli Harestuas nye torg og sentrum