Fundament for statue Kirsten Flagstad

Opplandske Betong utførte det ærefulle oppdraget å lage fundamentet til Kirsten Flagstad statuen.

Leveransen bestod av sortfargede betongelementer. Elementene hadde også frilagt overfate med Larvikitt.