Arkitektstudenter elsker betong (og tre)

Forrige uke hadde vi gleden av å få besøk av fremtidens arkitekter fra AHO. De er nå helfrelste på betongens egenskaper, og vi ser frem til de flotte byggene som de kommer til å designe! Vi har hatt arkitektstudenter hos oss i en årrekke, og kommer til å fortsette med det. Årets tema var "Preposisjoner", og var et samarbeid med to materialer; betong og tre. Helt i tråd med Opplandske Betongs materiealfilosifi. I løpet av noen uker skal resultatet fremvises på skolen.

Om oppgaven studentene fikk:

"I PREPOSISJONER skal dere lære de grunnleggende aspektene ved arkitekturprosjektering ved å gjennomføre et prosjektforløp fra idé til konkretisering. Prosjektene skal dere løse ved å forholde dere til noen gitte premisser: en tomt, et program,tektonisk kobling, betongens fotavtrykk, samt materialbegrensninger. I tillegg må alle prosjektene forholde seg til et sett med felles reguleringsbestemmelser. Hver gruppes fortolkninger av disse rammene vil gi det enkelt prosjekt sitt spesifikke svar. Gjennom å utvikle hver deres romlige PREPOSISJON vil dere få erfaring med å undersøke flere av arkitekturens bestanddeler, som konstruksjon, struktur, materialitet, skala, dimensjoner og lysforhold."

Så gjenstår det å se hvordan resultatet blir.