Prosjektutvikler.

Opplandske Betong leverer komplette bæresystemer i betong, stål og tre. Opplandske Betong er i vekst og ordrereserven er rekordhøy. Med bakgrunn i denne veksten ønsker vi å styrke organisasjonen med en prosjektleder.  Vi ønsker en prosjektutvikler som er stolt av jobben vi gjør, er forutsigbar for kunder og kollegaer, er fremoverlent for å finne de beste løsningene, og har gjennomføringskraft: 1-2-3. Som prosjektutvikler inngår du i et salgsteam som jobber tett med øvrig organisasjon.

Opplandske Betong dekker hele verdikjeden fra prosjektutvikling til prosjektering, produksjon og montasje av prefabrikkerte betongelementer. Selskapet har over 70 års erfaring. Omsetningen i 2019 var 165 millioner og er i dag ca. 70 ansatte og nedslagsfeltet er hele Østlandet. Selskapet har tilbakelagt en vekstperiode hvor omsetningen er tredoblet på få år. Strategien til selskapet tilsier at det planlegges med ytterligere vekst. Selskapet har fabrikk på Dokka, samt egne kontorlokaler på Gjøvik og i Oslo.

Opplandske Betong har utviklet vår egen metode for å sikre rasjonelle og effektive løsninger. Vi kaller det BEST bæresystem®. Vi har ansatte som dekker hele verdikjeden fra idé til ferdig montert bæresystem. Sammen med kundene deltar vi aktivt i utviklingen av prosjektene for å finne de beste og mest effektive bæresystemene.

Stillingens oppgaver og ansvarsområder.

 • Utvikle bæresystemer basert på underlag fra arkitekt/RIB.
 • Samarbeide med konstruktører om stabilitet og dimensjonering av elementer.
 • Kalkulere komplette, ferdig monterte bæresystemer.
 • Utarbeide og følge opp tilbud til kunder.
 • Kontraktsinngåelse.
 • Sørge for en god overgang fra salg til entreprenørorganisasjonen.
 • Utvikleforutsigbarhet i prosjektene ovenfor kunder og leverandører.
 • Etablere og utvikle gode kunde- og leverandørrelasjoner.
 • Prosjektutvikleren skal bidra til kompetanse- og erfaringsutveksling på tvers i selskapet.

Personlige egenskaper.

 • Du samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer og informasjon, samt støtter andre for å nå teamets mål.
 • Du har høy grad av yrkesstolthet.
 • Du er løsningsorientert.
 • Du er god til å skape tillitt og bygge relasjoner..
 • Evne til å planlegge eget arbeid og disiplin til å gjennomføre etter planer.
 • Du får gjennomslag for idéer og planer.
 • Du er en lagspiller og til å stole på.
 • Resultatorientert.

Ønskede kvalifikasjoner.

 • Erfaring prosjektutvikling/salg, gjerne innen bygg og anlegg.
 • Gode IT-kunnskaper.
 • God kjennskap til kontraktsarbeid og avtaleinngåelse.
 • Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr.

 • Utfordrende arbeidsoppgaver og rom for faglig og personlig utvikling.
 • Uformelt miljø hvor det er god takhøyde, et godt arbeidsmiljø og muligheter for personlig utvikling.
 • Et team med erfarne kollegaer.
 • Ordnede personalforhold og gode betingelser.

Søknadsfristen er snarest og søknaden sendes til: