Prosjektleder

Opplandske Betong leverer komplette bæresystemer i betong, stål og tre. Vi trenger prosjektledere som er stolte av jobben vi gjør, er forutsigbare for kunder og kollegaer, er fremoverlente for å finne de beste løsningene, og har gjennomføringskaft - 1-2-3.

Opplandske Betong har utviklet vår egen metode for å sikre rasjonelle og effektive løsninger. Vi kaller det BEST bæresystemer®. Vi har ansatte som dekker hele verdikjeden fra idé til ferdig montert bæresystem. Sammen med kundene deltar vi aktivt i utviklingen av prosjektene for å finne de beste og mest effektive bæresystemene. Våre dedikerte prosjektledere sørger for gjennomføringen av prosjektene.

Vi er i vekst og i 2019 omsetter vi for MNOK 180. Denne veksten skal fortsette, og det er gode muligheter til å vokse med selskapet. Vi har kontorer på Gjøvik, Dokka og Oslo, og gjennomfører byggeprosjekter over hele Østlandet.

Våre verdier bygger oppunder en kultur der vi i fellesskap skal løse oppgavene – ingen oppgave er for stor eller for liten! Vi skal ha evne og vilje til å utvikle oss for å nå målene vi setter oss. Det skal være et godt arbeidsmiljø der vi tar vare på våre ansatte og kundene.


Vil du ha en sentral rolle i et fremoverlent miljø? Ta kontakt med oss.