Prosjektleder.

Opplandske Betong leverer komplette bæresystemer i betong, stål og tre. Opplandske Betong er i vekst og ordrereserven er rekordhøy. Med bakgrunn i denne veksten ønsker vi å styrke vår ledelse med en prosjektleder. Vi ønsker en prosjektleder som er stolt av jobben vi gjør, er forutsigbar for kunder og kollegaer, er fremoverlent for å finne de beste løsningene, og har gjennomføringskraft: 1-2-3. Som prosjektleder inngår du i vår ledergruppe entreprenør, og har stor påvirkning i hele Opplandske Betong.

Opplandske Betong dekker hele verdikjeden fra prosjektutvikling til prosjektering, produksjon og montasje av prefabrikkerte betongelementer. Selskapet har over 70 års erfaring. Omsetningen i 2019 var 165 millioner og er i dag ca. 70 ansatte og nedslagsfeltet er hele Østlandet. Selskapet har tilbakelagt en vekstperiode hvor omsetningen er tredoblet på få år. Strategien til selskapet tilsier at det planlegges med ytterligere vekst. Selskapet har fabrikk på Dokka, samt egne kontorlokaler på Gjøvik og i Oslo.

Opplandske Betong har utviklet vår egen metode for å sikre rasjonelle og effektive løsninger. Vi kaller det BEST bæresystem®. Vi har ansatte som dekker hele verdikjeden fra idé til ferdig montert bæresystem. Sammen med kundene deltar vi aktivt i utviklingen av prosjektene for å finne de beste og mest effektive bæresystemene. Våre dedikerte prosjektledere sørger for gjennomføringen av prosjektene.

 

Stillingens oppgaver og ansvarsområder.

 • Lede gjennomføringen av en prosjektportefølje.
 • Utvikle forutsigbarhet i prosjektene ovenfor kunder og leverandører.
 • Lede og motivere teamet på byggeplass.
 • Etablere og utvikle gode kunde- og leverandørrelasjoner.
 • Sørge for god kvalitet på sluttproduktet.
 • Ansvar økonomi og ressursbruk i prosjektportefølje.
 • Sørge for gode sikkerhetsrutiner under montasjen.
 • Prosjektlederen skal bidra til kompetanse- og erfaringsutveksling på tvers i selskapet.

 

Personlige egenskaper.

 • Du samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer og informasjon, samt støtter andre for å nå teamets mål.
 • Du har høy grad av yrkesstolthet til eget arbeid, produktet, kvalitet og HMS.
 • Du er løsningsorientert.
 • Du er god nettverksbygger.
 • Evne til å planlegge eget arbeid og disiplin til å gjennomføre etter planer.
 • Du får gjennomslag for idéer og planer.
 • Du er en lagspiller og til å stole på.

 

Ønskede kvalifikasjoner.

 • Erfaring med prosjektledelse i bygg- og anleggsnæringen.
 • God økonomisk- og forretningsmessig forståelse.
 • God kjennskap til kontraktsarbeid og relevante byggestandarder.
 • God kjennskap til kvalitetssikring og HMS.

Vi tilbyr.

 • Uformelt miljø hvor det er god takhøyde, et godt arbeidsmiljø og muligheter for personlig utvikling.
 • Et team med erfarne kollegaer.
 • Opplæring og kompetanseutvikling.
 • Spennende prosjekter med variert arbeide.
 • Ordnede personalforhold og gode betingelser.

 

Søknadsfristen er snarest og søknaden sendes til:

Dag Sveinung
leder entreprenør