Montasjebas.

Opplandske Betong leverer komplette bæresystemer i betong, stål og tre. Vi trenger montasjebaser som er stolte av jobben vi gjør, er forutsigbare for kunder og kollegaer, er fremoverlente for å finne de beste løsningene, og har gjennomføringskaft - 1-2-3.

Opplandske Betong er i vekst og ordrereserven er rekordhøy. Med bakgrunn i denne veksten ønsker vi å styrke våre montasjeteam med to nye montasjebaser.  Vi søker etter selvstendige montasjebaser med høy grad av yrkesstolthet.

Opplandske Betong har utviklet vår egen metode for å sikre rasjonelle og effektive løsninger. Vi kaller det BEST bæresystemer®. Vi har ansatte som dekker hele verdikjeden fra idé til ferdig montert bæresystem. Sammen med kundene deltar vi aktivt i utviklingen av prosjektene for å finne de beste og mest effektive bæresystemene. Våre dedikerte montasjebaser sørger for montasjen av prosjektene på byggeplass. Montasjebasen leder et montasjeteam som skal løse oppgavene samme. Montasjebasen bidrar også som montør.

Vi er i vekst og i 2019 var omsetning på 165 millioner kroner. Denne veksten skal fortsette, og det er gode muligheter til å vokse med selskapet. Vi har over 70 års erfaring, og er i dag over 70 ansatte. Vi har kontorer på Gjøvik, Dokka og Oslo, og gjennomfører byggeprosjekter over hele Østlandet.

Våre verdier bygger oppunder en kultur der vi i fellesskap skal løse oppgavene – ingen oppgave er for stor eller for liten! Vi skal ha evne og vilje til å utvikle oss for å nå målene vi setter oss. Det skal være et godt arbeidsmiljø der vi tar vare på våre ansatte og kundene.

Hovedoppgaver

 • Planlegging, oppfølging og koordinering av oppgaver, ressurser og hjelpemidler i montasjeteamet.
 • Lage ukeplaner iht. plan for framdrift montasje, og overordnet fremdriftsplan i prosjektet.
 • Ansvar for produksjon og styring av ressurser i henhold til ukeplaner og fremdriftsplan montasje.
 • Ansvarlig for at montasjen utføres til riktig kvalitet, og dokumentasjon av riktig kvalitet.
 • Ansvarlig for loggføring av avvik, tillegg og endringer.
 • Ansvarlig for HMS på byggeplass.
 • Bidra til kompetanse-og erfaringsutveksling for å videreutvikle og opprettholde høy faglig standard.
 • Bidra til videreutvikling av arbeidsprosesser i montasjen.
 • Sørge for at teamet holder god orden på verktøy og utstyr og ryddighet på byggeplass.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Håndverker med relevant fagbrev eller lang erfaring med montasje av betongelementer og stål.
 • Erfaring med montasje av koblede forbindelser/sertifisert sveiser.
 • God tegningsforståelse.
 • U5 kurs og andre relevante kurs.
 • Skandinavisk språk er en forutsetning.

Kristian
leder montasje